BANVALLSLEDEN


Banvallsleden har rekognoserats av Svenska Cykelsällskapet. Projektet har utvecklats i

samarbete med turist- fritids- och kulturansvariga i kommunerna: Halmstad, Ljungby,

Alvesta, Tingsryd, Olofström och Karlshamn. Grundfasen i projektet har finansierats av de

tre länsstyrelserna i Hallands, Kronobergs och Blekinge län. Hela banvallsleden var

ursprungligen ett järnvägsnät bestående av tre separata järnvägslinjer.

Järnvägen mellan Karlshamn och Vislanda invigdes 1874 av Oscar II.


Sveriges längsta cykelled från Östersjön till Västerhav är ca 20 mil lång. Den går för det mesta på Vislandabanans banvall från Karlshamn

längs flera vatten, Mörrumsån, Åsnen, Bolmen och Nissan till Halmstad. Logi, mat, cykeluthyrning längs leden

hittar Du i Turistkartan BANVALLSLEDEN utgiven av Svenska cykelsällskapet.
Vill du veta mer om banvallsleden eller andra cykelleder i Sverige kan du besöka

 www.svenska-cykelsallskapet.se eller Banvallsledens egen hemsidaDen 30 maj 2003 invigdes i Huseby den del av banvallsleden som går genom Alvesta kommun.